1.  Rezerwacji można dokonać mailem przez formularz wstępnej rezerwacji.

2. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez OW BURSZTYN zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

3. Rezerwację dokonuje się na osobę, która będzie dokonywała opłatę rezerwacyjną (przedpłatę) lub osobę wskazaną przez zamawiającego.

4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) za pobyt na konto OW BURSZTYN. Jednocześnie wpłata opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) potwierdza dokonanie rezerwacji i akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.

5. Płatności przedpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od daty rezerwacji lub w terminie uzgodnionym w wysokości 30%.

6. Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

7. Po otrzymaniu opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) od Państwa, wyślemy pisemne potwierdzenie z wyliczoną kalkulacją pobytu i informację o wpłacie pozostałej kwoty.

8. Pozostałą kwotę za pobyt należy wpłacić najpóźniej w dniu przyjazdu w kasie ośrodka lub dokonując przelewu najpóźniej w dniu przyjazdu na konto, na które wpłacono zaliczkę.

9. Faktury VAT wystawiamy na życzenie – prosimy o powiadomienie nas najpóźniej w dniu przyjazdu na ośrodek.

10. Informację o wystawieniu faktury na zaliczkę proszę złożyć razem z rezerwacją, w uwagach druku rezerwacyjnego.

11. W przypadku rezygnacji z pobytu, kiedy została już wpłacona opłata rezerwacyjna (przedpłata), należy powiadomić nas najpóźniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu, wówczas opłata rezerwacyjna (przedpłata) zostanie zwrócona po odjęciu kosztów manipulacyjnych w kwocie 100 zł.

12. Jeżeli rezerwacja jest dokonana w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym przyjazdem, to wpłacona zaliczka (przedpłata) nie podlega zwrotowi przy rezygnacji.

13. Jeżeli w dniu, w którym rozpoczyna się pobyt w naszym kompleksie wypoczynkowym, rezerwujący pobyt lub osoba wskazana przez rezerwującego nie dojedzie i osoba ta nie powiadomi nas o ewentualnym opóźnieniu w rozpoczęciu pobytu, w dniu następnym pokój lub domek zostają udostępnione do dalszej sprzedaży.

Kierownictwo Kompleksu   

Wypoczynkowego Bursztyn