Administratorem danych osobowych jest OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ,,BURSZTYN” w SIANOŻĘTACH TERESA HYNDA, mieszczący się w Sianożętach przy ul. Środkowej 24-26, zwany w dalszej części my. Wasze dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz przedstawienie wstępnej kalkulacji pobytu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6, pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzenie).

Wasze dane osobowe udostępnimy jedynie dostawcy usług informatycznych aby możliwe było ich przesłanie do naszego ośrodka. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Będziemy je przetwarzać i przechowywać przez okres czasu niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ewentualnego zakończenia procesu rezerwacji pobytu w naszym ośrodku.

W każdej chwili możecie uzyskać dostęp do Waszych danych, dokonać ich poprawy, usunąć lub ograniczyć zakres danych, które będziemy mogli przetwarzać. Możecie również sprzeciwić się przetwarzaniu oraz w każdej chwili możecie cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Gdy uznacie, że z Wasze dane nie są u nas bezpieczne możecie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane podajecie dobrowolnie, ale gdy nie wyrazicie zgody na ich przetwarzanie nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze zapytanie i przedstawić Wam wstępną kalkulację pobytu w naszym ośrodku. Decyzji w Waszej sprawie nie będziemy podejmować automatycznie, każde zapytanie zostanie obsłużone przez naszego pracownika oraz nie będziemy profilować Waszych danych.

Kierownictwo Kompleksu   

Wypoczynkowego Bursztyn